Nepřipravte se o peníze

Někdy se to prostě stane. Letadlo odlétá se zpožděním nebo se z nějakého důvodu zdrží cestou a pak není v cíli včas. A jeden z cestujících zmešká navazující spoj, jiný přijde pozdě na důležité jednání, další přijde o kus dovolené,… Těch možných komplikací je celá dlouhá řada.
A jestliže je na tom aspoň někdy něco trochu potěšující, pak je to ta skutečnost, že zavinila-li to určitá letecká společnost za určitých podmínek sama, je povinna své cestující odškodnit, a to i finančně.

letištní koridor

Týká se to

  1. leteckých společností zemí Evropské unie a těch, v nichž platí regulace EC 261/2004
  2. leteckých společností z jiných zemí, jež provozují lety ve zmíněném prostoru
  3. všech leteckých společností přepravujících pasažéry z těchto zemí mimo ně.

Pokud dosáhne zpoždění takových letů v cílové destinaci alespoň pevně dané minimální hranice, náleží každému cestujícímu odškodnění, jež může dosáhnout až šesti set eur.
Jak ovšem každý lehce vytuší, nejsou aerolinky z placení takového odškodnění nijak odvázané. A snaží se mu v rámci možností všemi způsoby vyhnout.

  1. Pokoušejí se žadatele o odškodnění přesvědčit, že šlo o zpoždění zaviněné něčím, co společnost nemohla ovlivnit a za co se tudíž neodškodňuje, jako je špatné počasí, přírodní katastrofa, bezpečnostní situace, stávka třetí strany či omezení letového provozu.
  2. Nekomunikují a doufají, že to žadatelé sami vzdají.

V takovém případě je pak na poškozeném cestujícím, aby si zjistil podrobnosti o zpoždění, zajistil důkazy a pak se obrátil na soud. Jenže znáte to – kolik lidí má tolik vůle, času, sil a možností, že?

odletová cedule

A co pak?
Pak lze doporučit, aby se člověk ohledně kompenzace za zpoždění letu obrátil na právníky, kteří se tím zabývají. Kteří v tom umí chodit a za provizi, již si berou teprve tehdy, vysoudí-li pasažérovi jeho odškodnění, udělají vše potřebné sami.
Což je prokazatelně skvělá služba, jíž by měl využít každý, kdo se dostane do podobných obtíží. Protože není jediný důvod nechat se připravit o peníze. Když už je tu ona regulace a s ní související možnost.