Zásady bezpečného skákání na trampolínách v akci

Že jsou trampolíny nebezpečná záležitost, a že jsou vhodné maximálně pro dospělé, je absurdní tvrzení, nepodložené fakty a praktickými zkušenostmi. Úrazy ve spojitosti s tímto nářadím jsou velmi výjimečné, a pokud k nim dojde, jsou jejich příčinou zpravidla nedodržená doporučení a zásady zdravého selského rozumu. Nejvíce úrazů je zaznamenáno v USA a v Kanadě a jde především o nepozornost a nevhodné využívání, včetně nedostatečných bezpečnostních opatření.

dětská trampolína

Především záleží na ochranných prvcích a zabezpečení ve formě krytu pružin a ochranné sítě. Rovněž není příliš moudré postavit odrazovou plochu na pískoviště nebo do podobného rozměklého terénu. Někteří lidé zbytečně riskují a skáčou v uzavřené místnosti s nízkým stropem, pohybují se pod větvemi vzrostlých stromů, anebo dokonce podlézají odrazovou plochu v době, kdy na ní někdo skáče. Výjimečné nejsou ani případy cvičení se žvýkačkou nebo s přežvykováním svačiny, kdy hrozí nebezpečí zadušení. Děti mají také tendenci využívat trampolíny v akci ke hraní, odkládají na ně různé předměty, zvláště nebezpečné jsou ostré hrany a rohy hraček, mobilní telefony po kapsách, prstýnky, řetízky, náramky a jiné šperky, které se mohou zaplést a způsobit nepříjemný úraz.

Trampolína je jen pro jednoho

Pochopitelně, že ji může využívat celá rodina, ale nikoli všichni najednou. V době, kdy na ní někdo skáče, by na její povrch neměl nikdo vstupovat. Podle dostupných statistik se nejvíce těchto nepříjemných incidentů přihodí právě v okamžiku, kdy ji využívá více dětí nebo dospělých lidí současně.

skoky

Ukotvení na pevné ploše

Zásadní je rovněž najít vhodné umístění tohoto nářadí, nejlépe na trávníku, kam se pevně zapře nosná konstrukce. U větších průměrů je žádoucí opěrné trubky zajistit kotevní sadou zápustných ocelových kolíků pod zemský povrch. Nářadí by mělo být zároveň umístěno v bezpečné vzdálenosti od stěn domů, alespoň půl druhého metru z každé strany.