Co je to linkbuilding

Metoda optimalizace webových stránek pro vyhledávače, známá také pod svou anglickou zkratkou SEO, má několik částí, které musí být provedeny v daném pořadí, aby byl její účinek co největší. Jistě, některé části můžeme provádět současně, avšak u většiny z nich je dobré držet se zavedeného pořadí.

S celým procesem se také pojí množství termínů, které mohou být pro neznalého člověka matoucí, zvláště proto, že většina z nich má svůj původ v angličtině. Jedním z příkladů takového cizího termínu je i linkbuilding Seolight.cz.

seo4

Toto slovo možná zní cize, avšak jedná se o nepostradatelnou součást celé metodiky a pomáhá zajišťovat, že skutečně bude vše fungovat, jak má, a že se odkaz na daný web skutečně objeví po zadání určitého slova či fráze do některého z internetových vyhledávačů na jednom z prvních míst. Co to tedy je?

Jednoduše řečeno, jedná se o propojení podpůrných článků a cílového webu pomocí hypertextových odkazů. V každém takovémto článku totiž musí být uvedeno jak dané klíčové slovo, tedy to, které by mělo být vyhledáváno, a s tímto termínem úzce spojený hypertextový odkaz, který nás po kliknutí přesměruje na daný web. Proč je ale tak nutné jej dělat?

seo7

Zde jde o to přesvědčit internetové vyhledávače, že se o daném odkazu mluví v souvislosti s daným výrazem podstatně více, než tomu tak skutečně je. I proto je nutné napsat těchto podpůrných článků větší množství za relativně krátkou dobu. Tak bude onen vyhledávač přesvědčen, že se jedná o relevantní odkaz, a že je tedy dobré jej v seznamu výsledků umístit na jedno z prvních míst.

Je tedy jasné, že se jedná o důležitou část celé metodiky, a že je nezbytný k tomu, aby fungovala. V těchto podpůrných článcích totiž daný web bývá jen málokdy uveden plným jménem. Proto jsou odkazy na něj tak důležité. Jen tak se tedy dosáhne plné účinnosti, a tedy i maximálního zisku. A to je to, o co zde jde především.