Děti a peníze

Možná jste sami nevyrostli zrovna v nejlepších sociálních podmínkách, a za žádnou cenu nechcete dopustit, aby se vaše dítě cítilo mezi svými vrstevníky tak, jako kdysi v dětství vy. To je celkem srozumitelné. Pokud ale nechcete, aby z vašeho dítěte vyrostl snobský sobec, není to o tom, že mu budete nakupovat v sekáči, ale o tom, že ho něco naučíte o hodnotách věcí, majetku, peněz a také solidarity. Peníze totiž nejsou jen o penězích! Je to náš celoživotní postoj, co k nim určuje vztah. Peníze jsou jen prostředek k získání věcí a jiných hodnot. Ale hodnota peněz by nikdy neměla převážit nad jiné hodnoty, jako jsou vztahy, láska, empatie, pokora, slušnost, a tak dále.
Kasička, prasátko, kapesné
 
Bez práce nejsou koláče
Nečekejte, až vaší ratolesti bude 10 a výše. Že pečení holubi nelétají jen tak pro nic za nic do pusy, kdykoli ji otevřeme, by se děti měly dozvědět co nejdříve. Začít můžete trénovat i s hodnotou 1 Kč.
Tzv. zasloužené peníze (domácí práce, ve škole pak dobré známky atd.) jsou přirozeně nejvhodnějším způsobem, jak dítě začít učit. Veďte je následně k tomu, aby si „vydělané“ peníze šetřily. Mluvte s nimi o tom, co by si rády koupily. Zpočátku to budou pravděpodobně nějaké dobroty nebo hračky. Protože jde ale o menší částky, nemusí vás trápit, že právě za tyhle věci chce vaše dítě své nově nabyté jmění utratit. Čím bude starší, tím více s ním můžete mluvit o tom, za co je dobré utratit peníze. Dítě by totiž nemělo mít pocit, že se nemůže dočkat dalšího výdělku, aby si mohlo koupit nějakou „pitomost“, ale cílem je ho naučit mít radost a zodpovědnost za samotného nakládání s penězi. Vysvětlujte, co má trvalejší hodnotu než sladkost, která brzy zmizí. Budete-li moudří, naučíte své děti hospodařit i s málem. Sobečtí a snobští lidé nepocházejí jen z bohatých rodin, ale i s chudých.
Šetření, peníze
V dospělosti si zbrkle vynahrazují chudá léta dětství neuváženými půjčkami nebo nákupem nepotřebných a nedůležitých věcí, a pozbývají schopnost trpělivě a vytrvale šetřit. To se pak odráží na celkové neschopnosti zaopatřit jejich budoucí rodinu. Nepěstujte v rodině snobství, ani závist a sebelítost. Nemůžete učit děti něčemu, co vám samotným chybí. To pravé bohatství je naučit se být spokojen s tím, co mám, a s tím se naučit hospodařit.